Toimintasuunnitelma 2020-2021

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020-2021

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää Parkinsonhoitajien ammattitaitoa ja edistää Parkinsonpotilaiden hoitotyötä.

Yhdistys toimii Parkinsonhoitajien yhdyssiteenä sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti.

Tavoitteena on saada mukaan uusia jäseniä sekä erikoissairaanhoidosta että perusterveydenhuollosta.

Jäsenhankintaan panostetaan laadukkaalla ja edullisella koulutuksella.

Yhdistyksen jäsenet saavat jäsenetuna Suomen Parkinson-liiton julkaisemaa Hermolla –lehden.

Jäsenmaksuksi esitettiin 15 € vuosina 2020-2021.

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään 25.4.2020 poikkeuksellisesti etäkokouksena Covid-19 pandemian vuoksi.

Kokous toteutetaan Microsoft Teams/Whatsapp-palvelun kautta ja se on edellyttänyt jäseniltä ennakkoilmoittautumista.

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, minkä lisäksi pidetään tarvittaessa sähköpostikokouksia.

Koulutustyöryhmä kokoontuu tarvittaessa erikseen, mutta sen kokoukset pyritään järjestämään hallituksen kokousten yhteyteen matkakulujen säästämiseksi.

 

Toiminnan painopisteet

Suunnitelmavuoden/vuosien teemaksi esitetään verkostoitumisen jatkamista. Yhden vuoden aikana teemaan ei ehditä paneutua riittävästi. Toimintavuoden aikana panostetaan edelleen somekanavien hyödyntämiseen.

Jäsenkirje julkaistaan sähköisenä vähintään 3 kertaa vuodessa.

Koulutuksesta ilmoitetaan jäsentiedotteessa, Hermolla- lehdessä, Suomen Parkinsonliiton ja yhdistyksen omilla kotisivuilla

Yhdistys järjestää seuraavan valtakunnallisen koulutuspäivän keväällä 2021 Helsingissä.

Samassa yhteydessä vietetään yhdistyksen 20-vuostisjuhlaa.

Käynnistetään viimeistään syksyllä 2020 seuraavan valtakunnallisen koulutuspäivän ja juhlan suunnittelu.

Jäsenistöä kannustetaan toimimaan yhteistyössä Parkinson-yhdistysten kanssa ja toimimaan asiantuntijoina liiton järjestämissä alueellisissa koulutuksissa.

 

Valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö

Jatketaan yhteistyötä Suomen Parkinson liiton kanssa ja myös muiden Parkinsonpotilaiden kuntoutuksen parissa toimivien tahojen parissa.

Kehitetään yhteistyötä paikallisten Parkinson-yhdistysten kanssa.

Kannustetaan jäseniä kouluttamaan terveydenhuollon toimijoita paikallisella ja valtakunnallisella tasolla.

Jatketaan kansainvälistä yhteistyötä Parkinsonhoitajien kanssa pohjoismaissa ja Virossa. Yhdistyksen edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan Pohjoismaiden Parkinsonhoitajien koulutukseen.

 

Yhteistyö Suomen Sairaanhoitajaliiton kanssa jatkuu Asiantuntijajaostossa ja osallistutaan yhteisiin koulutuksiin ja mm. 2020 Sairaanhoitaja-päiville.

Yhdistys toimii laaditun tulo- ja menoarvioin puitteissa.

Toimintakulut katetaan vuonna 2020 jäsenmaksuilla.

Menojen karsimiseksi jäsenkirjeet ja - tiedotteet toimitetaan sähköisenä (sähköpostina tai yhdistyksen nettisivuilla) sekä jäsenmaksujen perinnässä käytetään verkkolaskutusta. Myös hallituksen kokouksista suurin osa toteutetaan etänä ja sähköisisä järjestelmiä hyödyntäen.