Suomen Parkinsonhoitajat ry kehittää parkinsonhoitajien ammattitaitoa, luo mahdollisuuksia verkostoitumiselle sekä edistää parkinsonpotilaiden hoitotyötä

Yhteistyökumppanit