Yhdistys

 • Suomen Parkinsonhoitajat ry valtakunnallinen vapaaehtoisjärjestö, joka

  • on perustettu 19.1.2001 hoitotyöntekijöiden tarpeesta kehittää omaa ammattitaitoaan.
 • Parkinsonhoitaja on hoitotyön asiantuntija, joka

  • ohjaa, neuvoo, kuuntelee ja tukee potilasta ja omaisia sairauden eri vaiheessa
  • seuraa potilaan sairauden oireita ja lääketieteellisen sekä muun hoidon vaikutuksia
  • auttaa potilasta mahdollisimman itsenäiseen selvitymiseen
  • koordinoi potilaan hoitoa yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa
  • ylläpitää omaa osaamistaan ja antaa asiantuntija-apua (konsultaatio) kollegoilleen
  • kehittää parkinsonpotilaiden hoitotyötä